Hoppa till innehåll

Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

Utvecklande ledningsgrupp och teamutveckling

 • Vi skapar proffisionella ledningsgrupper med gemensamma synsätt
 • Vi skapar dynamik och tid i möten för strategiska frågor som för verksamheten till nya nivåer.
 • Vi skapar samförstånd och ger alla individer en insikt i sin egen betydelse för helhen.
 • Vi utvärdar, ger förbättringsförslag och konkreta verktyg för era möten.
 • Vi ger er unika verktyg för profilanalyser för både ökad teamkänsla, drivkraftsanalys och självkännedom.
 • Vi ser över mål och mätmetoder för hela verksamheten.
 • Vi är med tills målen är uppfyllda

Styrelsedynamik

 • Vi utvärderar och säkerställer styrelsearbetet genom mätningar och processkartläggningar för att utveckla ert styrelsearbete.
 • Vi utvärderar ert styrelsearbete i en process som visar styrkor och utvecklingsmöjligheter för både de hårda och de mjuka värdena.
 • Vi skapar dynamik, samarbete och kreativitet i styrelser.
 • Vi erbjuder coachning och är ert bollplank på individnivå
 • Vi tror på samklang mellan helhetsbild och detaljfrågor och utvecklar er balans mellan dessa frågor för strategisk tillväxt och lönsamhet.
 • Vi har verktygen som gör skillnad!

Rekrytering

 • Vi erbjuder rekrytering och executive search av styrelsemedlemmar, topmanagement och ledningsgruppspersonal på ett unikt sätt som för er verksamhet framåt.
 • Vi är er samarbetspartner och vi gör att ni attraherar personer som för er position till nya nivåer.
 • Vi har stor erfarenhet av både kvantitativt och kvalitativt gällande rekrytering.
 • Vi har de främsta utvärderingsverktygen och vi ser till att profilen kompletterar er nuvarande verksamhet.
 • Vi utvärderar, följer upp och vi garanterar självklart resultatet!
 • Vi vet vad skillnaden mellan en ordinär och extraordinär rekrytering innebär för verksamhetens lönsamhet!

Ledar- och säljutbildningar

 • Vi har 59 olika moduler. Forskningsbaserade och egenframtagna koncept inom tex svåra samtal och delegeringsteknik.
 • Vi skapar insikt och reflektion i sin ledarstil och sin säljstil.
 • Vi ger er strategiska verktyg för nästa steg i utvecklingen.
 • Vi har processer som garanterar utveckling.
 • Vi ger er förståelse, reflektion och handling gällande lönsamt ledarskap.